whatsapp
Çalışma Alanlarımız » Ergen ve Çocuk Danışmanlığı

Ergen ve Çocuk Danışmanlığı Nedir?

Kişilerin yaşamboyu gelişim süreçlerine baktığımızda her dönemin farklı gelişimsel özellikleri ve her dönemin kendine özgü problem alanları , bu alanlarında birey bazlı kendine özgü çözümleri vardır.

Bebekler daha doğmadan önce aileler ebeveynlik becerilerini öğrenmekte zorluk yaşamaktadır.Bebeğin beslenme, sütten kesme , tuvalet eğitimi ile başlayan kreşe başlama ,okul uyum problemleri, boşanma, ölüm gibi yaşamsal krizlerle başetme, özgüven problemleri, travmalar gibi birçok konuda çocuklar ve aileleri yardım alma ihtiyacı yaşayabilirler.

Ergenlik dönemiyle birlikte ebeveynlerle yaşanılan anlaşmazlıklar,farklı konulardaki bağımlılıklar, özgüven problemleri ve belki de en çok sıkıntı yaşanılan hem özgüven kaybına hem de çatışmalar yol açan konu ise akademik başarısızlıklar, günümüz koşullarında sınav kaygısı en çok çalıştığımız konulardır.

Ergen ve Çocuk Danışmanlık Hizmetlerimiz

» Ergen Danışmanlığı
» Sosyal İlişkilerde Yaşanılan Problemler
» Öfke Kontrol Problemi
» Sınav Kaygısı
» Stresle Baş Etme
» Sosyal Fobi
» Depresyon
» Teknoloji Bağımlılığı
» Travma Sonrası Stres Bozukluğu
» Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı)
» Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu
» Yeme Bozuklukları (Anoreksiya,Bulumia Nervoza, Obezite)
» Ayrılma Kaygısı
» Özgül Fobi
» Davranım Bozukluğu
» Karşıt Gelme Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
» Otizm Spektrum Bozukluğu
» Ebveyn Boşanma Süreci
» Ölüm ve Yas
» Enürezis (İdrar Kaçırma)
» Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)
» Tikler
» Travmaya Bağlı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik)

DÖNÜŞÜM PSİKOLOJİ aşağıdaki farklı terapi yaklaşımlarından yararlanarak ergen ve çocuk danışmanlık hizmeti sağlamaktadır;

» EMDR Terapi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
» Bilişsel- Davranışçı Psikoterapi
» Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
» Grup Terapileri
» Drama Grupları (Yakında)
» Deneyimsel Oyun Terapisi
» Deneyimsel Oyun Terapisinin EMDR ile Uygulanımı
» İyileştirici Hikayeler
» Sosyal Beceri Geliştirme
» Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı (ÇEPSP101)Deneyimsel Oyun Terapisi;

Prof. Dr. Byron Norton ve eşi Carol Norton ile birlikte geliştirdiği, etkinliği kanıtlanmış olan Deneyimsel Oyun Terapisi, başta ABD olmak üzere, pek çok ülkede, çocuklarla çalışmada birinci sırada tavsiye edilmektedir.

Hangi Problemlerde Etkilidir?
» Anksiyete bozuklukları,
» Kaygılar,
» Korkular,
» Travmalar,
» Şiddete şahit olma,
» İstismarlar
» Duygudurum bozuklukları,
» Çocukluk depresyonu,
» Ebeveyn stresi,
» Ebeveyn alkolizmi,
» Bağlanma sorunları,
» Sosyal problemler,
» Uyum ve davranış bozuklukları,
» Dürtüsellik,
» Dikkat eksikliği,
» Dikkat eksikliği ve hiperaktivite,
» Okuma ve konuşma bozuklukları,
» Özgüven sorunları,
» Boşanma sonrası adaptasyon sorunları,
» Çocukta baş ağrısı ve karın ağrıları
» Öğrenme güçlüğü,
» Otizm.Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

Çocuklar ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı (ÇEPSP-101); çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bilimsel temelli bir programdır.

1. ÇEPSP-101 programında; çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını geliştirmeye dönük 10 adet çocuk-ergen oturumu.
2. Dört adet ebeveyn oturumu. a. İlk görüşme ve anamnez alma b. Karar ağacı oluşturma c. Ebeveyn psikolojik sağlamlık ölçekleri uygulama değerlendirme d. Aile ve çocuk psikolojik sağlamlığını geliştirmeye dönük aktivite ve öneriler
3. Her bir modül için ayrı ayrı yapılandırılmış ev ödevleri ve derin gevşeme egzersizleri yer almaktadır.
4. Psikolojik Sağlamlık, Mizaç ve Bağlanma Ölçümleri
5. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda psikolojik sağlamlık geliştirme aktiviteleri
6. Boşanma ve evlilik çatışması sürecinde psikolojik sağlamlık geliştirme aktiviteleri
7. ÇEPSP 101 değerlendirme ve raporlaştırma

Program paket halinde uygulanabildiği gibi çocuk ve ergenin ihtiyaç duyduğu herhangi bir modül de uygulanabilir.

Hemen Randevu Alın »

Tüm hakları Dönüşüm Psikolojiye aittir © 2019

Tasarım Altan Sarı Web Design